Телефони за контакт (можете да направите поръчка на момента):

+359882066467
+359883453773

Данни на фирмата:

Май Гифт ЕООД 

град Варна, ул. Карамфил 40