Телефони за контакт (можете да направите поръчка на момента):

+359883453773
+359883330783

Данни на фирмата:

Май Гифт ЕООД 

град Варна, ул. Карамфил 40